Ceník

Ceny je vzhledem k povaze našich služeb vždy nutné kalkulovat individuálně dle náročnosti konkrétní zakázky. Rádi pro vás nezávazně připravíme cenovou nabídku.

Orientační ceny jazykových korektur
provedení gramatické korektury: 85 Kč/normostrana
provedení gramatické a stylistické korektury: 99 Kč/normostrana

 

  • Uvedené ceny jsou platné při dodání podkladů v elektronické podobě a v textovém formátu (DOC, TXT apod.). V případě dodání podkladů ve formátu PDF je účtován 30% příplatek.
  • Lhůty pro dodání je vždy nutné dohodnout individuálně. Uvedené ceny platí při objednání maximálně 15 normostran/den. Při požadavku zpracování většího množství textu za 1 den je účtován expresní příplatek 20 % za každých dalších 5 normostran nad limit 15 normostran/den.
  • Normostranou je strana s 1800 znaky neformátovaného textu včetně mezer (resp. 30 řádků po 60 znacích). U nás platíte pouze za skutečný počet znaků, nikoliv za každou započatou normostranu.
  • Nejsme plátci DPH, uvedené ceny jsou konečné.
  • Nabízíme 20% slevu na korektury studentských prací (diplomové, bakalářské apod.).

  

V případě stálé spolupráce je možné nabídnout zajímavé slevy.