O mně

  • Ing. Patrik Zuber
    Ing. Patrik Zuber

Vážení návštěvníci mých webových stránek,

žijeme v době, kdy si asi každý uvědomujeme, jak významným předpokladem našeho úspěchu je způsob naší komunikace. To, jak působíme na ostatní, jak se prezentuje naše firma, jaké jméno má naše značka...

Sdělit nějakou skutečnost je vždy možné mnoha a mnoha různými způsoby. Ovšem ten správný a pro vaše zájmy nejlepší mezi nimi často bývá jen jeden. A najít ho někdy opravdu nebývá snadné. Obzvlášť složitý úkol je to u psaného slova. Podáte-li nějakou informaci ústní formou, máte vždy možnost korigovat obsah svého sdělení podle bezprostřední reakce posluchače. V písemném projevu ovšem taková možnost není. Co je psáno, je zkrátka také definitivně dáno.

Hledání toho nejlepšího a nejúčelnějšího písemného sdělení je tedy skutečně odborná práce. Stejně jako práce vašeho právníka, daňového poradce nebo třeba zubaře. Je na ni proto potřeba mít odborníky.

Jako jazykový korektor, editor, textař působím už od roku 2003. To, co umím, je jakákoliv kreativní práce s textem. Chcete-li mít jistotu, že vaše komunikace s okolím je na té nejlepší možné úrovni, svěřte mi bez obav tvorbu a korektury svých textových dokumentů, projevů, reklamních sloganů, PR článků, přípravu textů pro vaše internetové prezentace atd. Rád si vezmu na starosti i vaši komunikaci na firemních chatech, sociálních sítích, budu se věnovat vaší e-mailové korespondenci. Každému klientovi se vždy snažím vyjít maximálně vstříc. A právě to, společně se spolehlivostí, na které si vyloženě zakládám, je tím, co mí klienti oceňují.

Slogan v hlavičce mého webu říká: „Mistři v oboru psaného slova“. Může se zdát, že to je velmi sebevědomé tvrzení. Pro mě je to ale hlavně závazek. Vždy se musím své klienty pokusit přesvědčit, že se to tvrzení zakládá na pravdě.

Chtěl bych se stát vaším partnerem, na kterého se vždy budete moci s důvěrou obrátit. Jsem pro to ochoten udělat maximum.

Řekne-li se „Náš zákazník, náš pán,“ je to pro mě mnohem víc než jen pouhý bonmót z prvorepublikové čítanky.